’’ Jeg er selv ret jysk. Jeg ken­der godt ty­pen - hun er for­trop­pen for den nye seksu­el­le fri­gø­rel­se, som fik et me­re klart ud­tryk i 60er­ne

BT - - KULTUR - An­na Grue, for­fat­ter

der fø­ler sig svig­tet af de­res for­æl­dre. Den slags tæn­der mig, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Jeg har al­tid væ­ret fa­sci­ne-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.