Der­for

BT - - KULTUR - Diskre­tion en æres­sag. Fo­to: Scan­pix Jan Erik­sen jae@ bt. dk

RE­TRO

50er­ne er pt. re­tro- mo­de. Li­ge­som 70er­ne og 80er­ne og­så har få­et en ek­stra tur i ma­ne­gen i de se­ne­ste 20 år. Re­tro- fæ­no­me­ner­ne er et ek­sem­pel på, at vo­res kul­tur er be­gyndt at in­ter­es­se­re sig for den næ­re for­tid, skri­ver vi­den­skab. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.