BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Døtre af det dy­re­ba­re’

Dokumentar Jeg har al­tid væ­ret fa­sci­ne­ret af luk­ke­de mil­jø­er. De pir­rer min nys­ger­rig­hed. For hvad fo­re­går der mon bag mu­re­ne? Et af de luk­ke­de mil­jø­er er de ka­tol­ske non­ne­klo­stre. De er dre­vet af kvin­der, der har vi­et de­res liv til Gud. Men non­ner­ne må da la­ve an­det end at be­de til Vor­her­re?

DR1 SØN­DAG KL 20.00 JACOB STAEHELIN Sport­s­chef Dan­mark- Ser­bi­en Sport

Sid­ste op­ga­ve in­den som­mer­fe­ri­en for de bed­ste dan­ske fod­bold­spil­le­re ven­ter - og det er en vig­tig en af slagsen. Vej­en til EM i Frank­rig næ­ste som­mer vil væ­re bred som en tysk au­to­ba­hn, hvis Ol­sens trop­per slår Ser­bi­en. Kam­pen kom­men­te­res af kon­ge­duo­en Pe­ter Pi­il og Mor­ten Bruun. KA­NAL 5 LØR­DAG 20.45 - OP­TAKT FRA KL. 19.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.