’ Valg­frit’

BT - - TV- GUIDE -

Hvis du hø­rer til de se­e­re, der ba­re ik­ke kan ta­ge me­re po­li­tik, så er TV3 din ven i nø­den. Mens al­le an­dre føl­ger val­gre­sul­ta­ter­ne, sen­der TV3 nem­lig den sjove og grove ame­ri­kan­ske komedie ’ Drop­pet af Sa­rah Mars­hall’. Den hå­be­ful­de mu­si­ker Pe­ter Bret­ter er plud­se­lig sing­le. Men på ho­tel­let i Hawaii mø­der han imod al­le od­ds ik­ke ale­ne eks’en men og­så hen­des nye ro­ck­stjer­ne- kæ­re­ste Al­dous Snow, spil­let af Rus­sell Brandt. Hel­dig­vis mø­der han og­så den smuk­ke ho­tel­por­ti­er Ra­chel ( Mila Ku­nis).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.