En at de­le li­vet med

BT - - TV- GUIDE -

Det er til­sy­ne­la­den­de lyk­ke­des fle­re af land­mæn­de­ne at mø­de den kvin­de, som de kan se en frem­tid sam­men med. Ole ta­ger Si­grid med til Kø­ben­havn, og der er in­gen tvivl om, at han valg­te rig­tigt. Kær- lig­he­den blom­strer, og de er al­le­re­de i gang med at plan­læg­ge en frem­tid sam­men på Oles gård i Fre­de­ri­cia. Jørn og Maria er og­så ta­get en tur til Kø­ben­havn, og Maria er lyk­ke­lig over, at Jørn valg­te hen­de, da hun er me­get fo­rel­sket i sin ud­kår­ne. Og så ven­der Le­ne til­ba­ge til Anders en må­ned ef­ter, at han blev for­ladt af Tri­ne

TV2 ONS­DAG 20.00 ’ LAND­MAND SØ­GER KÆR­LIG­HED’

Jørn og Maria er og­så ta­get en tur til Kø­ben­havn, og Maria er lyk­ke­lig over, at Jørn valg­te hen­de, da hun er me­get fo­rel­sket i sin ud­kår­ne. Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.