Pop­kon­gens sid­ste show

BT - - TV- GUIDE - Mi­cha­el Ja­ck­son øver på sce­nen i Los An­ge­les.

Da Mi­cha­el Ja­ck­son dø­de i 2009, var han på vej til sit helt stor co­me­ba­ck. 50 kon­cer­ter i Lon­dons 02 Are­na var ud­solgt. Men kon­cer­ter­ne blev al­drig til no­get. Hel­dig­vis sør­ge­de koreo­graf Ken­ny Or­te­ga for, at samt­li­ge prø­ver i LA’s Stap­les Cen­ter blev fil­met. Og det er re­sul­ta­tet af dis­se, der nu ud­gør fil­men ’ This is it’. Det er ik­ke det show, som Ja­ck­son hav­de drømt om at af­slut­te kar­ri­e­ren med. Men Mi­cha­el Ja­ck­sons prø­ver er, som du kan se i den­ne dokumentar, bed­re end de fle­ste an­dres fær­di­ge pro­dukt. DR3 LØR­DAG 22.30 ’ THIS IS IT’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.