Du­el

BT - - TV- GUIDE -

I TV2s pro­gram ’ Test dit valg’ ( man­dag) er det mest væl­ger­ne, der kom­mer til or­de. Men i ’ Du­el­len’, som DR1 sen­der søn­dag af­ten, er det ale­ne de to helt sto­re par­ti­le­de­re Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der får ta­le­tid. Em­ner­ne spæn­der fra ud­læn­din­ge i Dan­mark, via top­skat til bru­ger­be­ta­ling. Og hvis du sy­nes, at smi­le­ne ser lidt sti­ve ud, ta­ger du nok ik­ke fejl. Det er mag­ten i Dan­mark, der står på spil. Og samt­li­ge me­nings­må­lin­ger vi­ser, at oplø­bet er tæt - vir­ke­lig tæt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.