Fest­li­ge non­ner

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV- GUIDE -

Der er bå­de dans, kort­spil, fa­ce­book, fod­bold og øl på bor­det, når de fi re ka­tol­ske or­dens­sø­stre i kloste­ret nord for Kø­ben­havn hol­der fri. Do­ku­men­tar­fi lmen for­tæl­ler og­så om de fod­bold­g­la­de sø­stres liv i fat­tig­dom, ly­dig­hed og uden mænd, sex og børn, men hvor tro­en på – og kær­lig­he­den til – Gud har hø­je­ste pri­o­ri­tet. DR1 Do­ku­men­ta­ren DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.