Ny dansk sejr?

BT - - TV- GUIDE -

I den sid­ste kamp i kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen til EM 2016 i Po­len skal de dan­ske hånd­bold­her­rer op imod Bos­ni­en- Her­ce­g­ovi­na. Dan­mark er på hjem­me­ba­ne, og med dan­ske hånd­bold­fans i ryg­gen bør de dan­ske stjer­ner som Nik­las Lan­din, Jesper Nød­des­bo og co. ik­ke ha­ve de sto­re pro­ble­mer med spil­ler­ne fra den eks- ju­gosla­vi­ske stat. Hånd­bold TV 2: 20.00

Ma Mary Fi­o­re er en am­bi­tiøs og ek­stremtk t t tjek­ket­tj bryl­lupsplan­læg­ger. En sand eks­pert i ro­man­tik, und­ta­gen når det gæl­der hen­des eget liv. Plud­se­lig fo­rel­sker Mary sig i den fl ot­te læ­ge Ste­ve Edi­son. Der er ba­re det pro­blem, at der er ta­le om en ek­la­ta­nt over­træ­del­se af job­bets re­gel nr. et: Mary er ble­vet lun på brudg­om­men i sin kar­ri­e­res stør­ste og vig­tig­ste bryl­lup. The Wed­ding Plan­ner TV 2 Zulu: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.