På pi­ge­fi ske­ri

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV- GUIDE -

Det er småt med gift emod­ne pi­ger i Thorup­strand, og fi sker­ne ved, at hvis er­hver­vet skal over­le­ve i åre­ne frem­over, skal der væ­re en ny ge­ne­ra­tion, som kan ta­ge over en dag. Li­vet som fi sker­ko­ne er ik­ke al­tid let, og bå­de Jesper og Jan har da og­så væ­ret sing­ler læn­ge, men nu er det på ti­de at gø­re no­get ved sa­gen. Gut­ter­ne på kut­ter­ne TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.