Idyl ved fj or­den

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV- GUIDE -

Dom­mer­ne har sat kur­sen mod Syd­jyl­land. Ved Flens­borg Fjord skal de kig­ge på et lil­le som­mer­hus som har væ­ret i sam­me fa­mi­lie i man­ge ge­ne­ra­tio­ner. Ved Fry­den­borg skal de se et som­mer­hus som er ind­ret­tet med hu­mor og kitsch. I Keg­næs ven­ter dem et ny op­ført som­mer­hus, hvor luksus fa­ci­li­te­ter­ne er i fo­kus. Dan­marks skøn­ne... DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.