Fol­ke­tings­valg

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV- GUIDE -

Ved Fol­ke­tings­val­get i dag bli­ver det af­gjort, hvem der får mag­ten i de kom­men­de år. Vin­der rød el­ler blå blok? Skal Hel­le Thor­ning- Sch­midt afl eve­re nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et, el­ler bli­ver Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­sej­ret end­nu en­gang? Aft enen slut­ter med par­ti­le­der­run­den di­rek­te fra Chri­sti­ans­borg. Valg 2015: DR1: 17.00, DR2: 20.00 og TV 2: 16.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.