Lys­punk­tet:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen fi k chan­cen i front i fra­væ­ret af ska­de­de An­dreas Cornelius og Emil Berg­gre­en. Han kvit­te­re­de med to kas­ser og send­te der­med et klart sig­nal til U21- land­stræ­ner Jess Thorup, der og­så kan sæt­te den øje­blik­ke­li­ge A- lands­holds­spil­ler Yus­suf Poul­sen i spid­sen af front­kæ­den.

KELD BOR­DING­GAARD: » Han slog ba­re til. Okay, det var mål på to stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner, men han vi­ser, at han er klar til at put­te den i kas­sen. Det var selv­føl­ge­lig en sty rkel­se af hans kan­di­da­tur. «

Keld Bor­ding­gaard var U21- land­stræ­ner fra 2006 til 2011. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.