Det lær­te Jess Thorup:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DA­GE­NE FREM MOD ÅB­NINGS­KAM­PEN

KELD BOR­DING­GAARD:

» Jeg tror, han er ble­vet me­re tryg. Jeg tror he­le ti­den, han har haft star­top­stil­lin­gen til åb­nings­kam­pen i sit ho­ved, men han bli­ver be­kræft et i, at han ik­ke skal ha­ve be­tæn­ke­lig­he­der ved at pil­le på hol­det. Kva­li­te­ten er så høj hos dem i an­den ræk­ke. «

KELD BOR­DING­GAARD VAR

U21- land­stræ­ner, da Dan­mark afh oldt U21- EM i 2011. Her for­kla­rer han, hvor­dan hol­det vil for­be­re­de sig frem mod åb­nings­kam­pen mod Tjek­ki­et på ons­dag:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.