Be­kym­rin­ger­ne:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FCN- pro­fi len Uff e Bech ( fo­to) måt­te ud­gå i før­ste halv­leg eft er et hårdt spark på ven­stre ben. Han må nu af­ven­te den en­de­li­ge dom og mel­des tvivl­s­om til slut­run­den.

» Jeg har svært ved at gå på den. Hvis det ba­re er sla­get, kom­mer der til at gå et par da­ge, og så skal jeg nok bli­ve klar, « sag­de han i aft es til DR3 og til­fø­je­de:

» Men jeg er ban­ge for at glæ­de mig for tid­ligt. Hvis det er no­get me­re al­vor­ligt, skal jeg nok ik­ke af sted. «

Og­så Emil Berg­gre­en og AaBs Ni­co­laj Thomsen er der spørgs­måls­tegn ud for på grund af ska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.