Stor in­ter­es­se for Da­ni­el Wass

Wass er en ombejlet her­re, og de kom­men­de uger kan sen­de ham til La Liga, Bun­des­liga­en el­ler Æres­di­vi­sio­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Da­ni­el Wass har læn­ge øn­sket at prø­ve kræf­ter med en ny klub, og det ty­der på, at lands­holds­spil­le­ren snart får det øn­ske op­fyldt.

Der er stor in­ter­es­se for den al­si­di­ge Wass, og hans nu­væ­ren­de klub, Evi­an, har mod­ta­get kon­kre­te hen­ven­del­ser fra klub­ber i Tys­kland, Hol­land, Spa­ni­en samt fo­re­spørgs­ler fra Eng­land.

» Der er bred in­ter­es­se for Da­ni­el, me­re kan vi ik­ke si­ge på nu­væ­ren­de tids­punkt, « si­ger hans agent, Mi­cha­el Johansen.

Fle­re klub­ber har vist in­ter­es­se for Da­ni­el Wass, og me­get ty­der på, at den al­si­di­ge spil­ler snart får sit øn­ske om nye ud­for­drin­ger op­fyldt. Fo­to Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.