Stjer­ne­frø ven­ter med klubfrem­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EN GOD LØS­NING Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Fa­ste læ­se­re af BT vil vi­de, at lands­hol­dets un­ge de­fen­siv­spil­ler An­dreas Christensen skal en tur til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach på lån.

Den al­si­di­ge spil­ler står til en for­læn­gel­se af fem års va­rig­hed med Chel­sea og her­ef­ter et ud­lån til den ty­ske ta­lent­fa­brik, der skal spil­le Cham­pions Le­ague næ­ste sæ­son.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ven­ter et ud­lån af to års va­rig­hed. Selv om ita­li­en­ske Samp­do­ria i sid­ste øje­blik har vist in­ter­es­se, så lig­ner det et skif­te til Bun­des­liga­en.

An­dreas Christensen mel­der ud om sin frem­tid ef­ter U21EM. Fo­to: Per Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.