’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - An­dreas Christensen

Jeg har fo­kus på Alands­hol­det og U21. Ef­ter EM vil jeg så snak­ke om frem­ti­den

Ho­ved­per­so­nen vil ik­ke mel­de no­get ud, før U21- EM i Tjek­ki­et er over­stå­et.

» Jeg har fo­kus på A- lands­hol­det og U21. Ef­ter EM vil jeg så snak­ke om frem­ti­den, « si­ger han diplo­ma­tisk.

» Det er min far, der står for alt det der, men jeg hø­rer selv­føl­ge­lig no­get og ved, der er in­ter­es­se, men jeg vil helst kon­cen­tre­re mig om op­ga­ver­ne med lands­hol­det. Jeg er sik­ker på, det en­der med en rig­tig god løs­ning på klub­plan. « Er du god til at ta­le tysk? » Jeg lær­te tysk i fol­ke­sko­len, men det er langt væk. Jeg har glemt det me­ste. Jeg kom­mer til at star­te helt for­fra.

Mon ik­ke du læ­rer det hur­tigt, hvis det er Tys­kland, du skal til?

» Det tror jeg. Hvis det alt­så bli­ver Bun­des­liga­en. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.