’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

WIL­LI­AM KVIST Som lands­hold­strup­pens ’ he­le’ men­ne­ske er Wil­li­am Kvist op­lagt som kul­tur­mi­ni­ster. Ryg­ter­ne vil vi­de, at Wi­gan- spil­le­ren er sær­de­les be­læst og bræn­der for det kul­tu­rel­le.

Wil­li­am sid­der al­tid med den sto­re ’ Ber­lin­ger’ om søn­da­gen, hvor han kø­rer igen­nem al­le de man­ge for­skel­li­ge sek­tio­ner. Og han læ­ser og­så Bør­sen – lidt for me­get og lidt for grun­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.