’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LARS JA­COB­SEN Den ru­ti­ne­re­de fyn­bo er be­rømt og be­ryg­tet i lands­hold­strup­pen for sin ev­ne til at fø­re en stram pri­va­tø­ko­no­mi. Han er op­lagt som fi nans­mi­ni­ster.

Han har al­drig pun­gen frem­me. Er du sinds­syg! Jeg har kendt ham i 10 år, og jeg har al­drig set hans pen­ge­pung. Han pas­ser sinds­sygt me­get på si­ne pen­ge, og det er al­tid os an­dre, der må be­ta­le for ham.

væ­re. Lars er jo ba­re ube­ha­ge­lig, og det skal en fi nans­mi­ni­ster vel egent­lig og­så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.