’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SI­MON KJÆR Han rej­ste al­le­re­de som 18- årig ud i den sto­re ver­den og har al­drig set sig til­ba­ge. Kan ta­le en­gelsk, ty sk, ita­li­ensk og fransk. Det kom­mer man langt med som uden­rigs­mi­ni­ster.

Si­mon Kjær er jo me­get be­rejst og kan ta­le sinds­sygt man­ge sprog. Så han kun­ne sag­tens bli­ve en god uden­rigs­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.