RE­GE­RING Ju­stits­mi­ni­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Ag­ger An­dreas Bjel­land TANKEEKSPERIMENT Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk An­dreas Bjel­land An­dreas Bjel­land

NI­CK­LAS BENDT­NER Den skan­da­leom­bru­ste an­gri­ber ny­der enorm respekt blandt lands­holdskol­le­ger­ne, og han op­træ­der i me­di­er­ne med en stats­mands au­to­ri­tet og den ret­te snert af ar­ro­gan­ce.

Bendt­ner har jo præ­di­ka­tet ’ Lord’, så det gi­ver god me­ning, at han er stats­mi­ni­ster.

TRANS­PORT­MI­NI­STER:

Mi­cha­el Kro­hn- De­hli må si­ges at væ­re eks­pert i trans­port. I 35 kam­pe for Cel­ta Vi­go i La Liga har han trans­por­te­ret sig selv 378,1 ki­lo­me­ter, hvil­ket gør ham til mest den trans­port- stær­ke spil­ler i Spa­ni­en. Kro­hn- De­hli vil­le fø­le sig godt til­pas i Trans­port­mi­ni­ste­ri­et.

SUND­HEDS­MI­NI­STER:

Få ken­der sund­heds­sy­ste­met så godt som Da­ni­el Ag­ger, der har dø­jet med et hav af ska­der igen­nem kar­ri­e­ren. Han har dog al­le­re­de en ta­bu­ret, så po­sten går til Ni­co­lai Boi­le­sen, der i sin for­holds­vis kor­te kar­ri­e­re har væ­ret ramt af et utal af an­kel-, knæ- og lårska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.