An­dre mi­ni­stre i Ni­ck­las Bendt­ners re­ge­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UN­DER­VIS­NINGS­MI­NI­STER:

er kun 19 år, men han er al­tid klar til at de­le ud af sin vis­dom. Han var ek­semp­pel­vis klar med et godt råd, da An­dreas Christensen, der er et halvt år æl­dre end Højb­jerg, man­dag stod over for sin lands­holds­de­but:’ Gå ud og nyd det, min dreng’.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

FOR­SVARS­MI­NI­STER:

har si­den sin lands­holds­de­but for 10 år si­den stå­et i spid­sen for det dan­ske for­svar, når fj en­den har stå­et for porten. Des­u­den har den dan­ske an­fø­rer tid­li­ge­re ud­talt i BT, at han drøm­te om at væ­re sol­dat ud­sendt for Dan­mark, in­den han blev pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

Da­ni­el Ag­ger

VÆKST­MI­NI­STER:

Hvis der er en, der ved no­get om vækst er det Chri­sti­an Erik­sen. For 10 år si­den var han en gan­ske al­min­de­lig 13- årig knægt fra Mid­del­fart. I dag bli­ver Tot­ten­ham- stjer­nen i en un­der­sø­gel­se fra det in­ter­na­tio­na­le Cen­ter for Sport­s­stu­di­er ( CIES) vur­de­ret til at væ­re 270 mio. kr. værd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.