’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AN­DREAS BJEL­LAND Mid­ter­for­sva­re­ren er født med en na­tur­lig au­to­ri­tet, der i en ung al­der gjor­de ham til an­fø­rer i FC Nord­s­jæl­land og si­den i Twen­te. Og Bjel­land har – iføl­ge sig selv – en foragt over for folk, der ik­ke hol­der sig på dy­dens smal­le sti.

Jeg er god til at ta­ge hårdt fat i Wil­li­am Kvist, for­di han al­tid kom­mer for sent. Der er man­ge, der kal­der mig for hol­dets po­li­ti­mand. Den mi­ni­ster­post kan jeg godt se mig selv på. Jeg el­sker at væ­re eft er folk, der bry­der reg­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.