’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STEP­HAN ANDERSEN En svær post at be­sæt­te i lands­hold­strup­pen, hvor nye spil­le­re selv skal ar­bej­de sig op fra bun­den. Step­han Andersen er den, der oft est står klar til at gi­ve nye an­sig­ter en varm vel­komst.

Vi er al­le nog­le dum­me svin. Især Step­han Andersen. Han kun­ne godt væ­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster - ba­re en me­get dår­lig en af slagsen. Haha. Nej, det er selv­føl­ge­lig pjat. Jeg tror, de nye hyg­ger sig i trup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.