Ca­sil­las kan spæn­de ben for Sch­mei­chel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FLE­RE EN­GEL­SKE ME­DI­ER

har de se­ne­ste da­ge sat Kasper Sch­mei­chel ( fo­to) i for­bin­del­se med Ar­se­nal. London- klub­ben skri­ger eft er en må­l­mand på top­ni­veau og har fl ere gan­ge bej­let til Pe­tr Cech fra Chel­sea, men mester­klub­bens ma­na­ger José Mourin­ho øn­sker ik­ke at sæl­ge til ri­va­ler­ne. DER­FOR ER DEN dan­ske lands­holds­må­l­mand eft er en me­get fi n sæ­son for Lei­ce­ster in­de i bil­le­det. El­ler er han? The Gu­ar­di­an har se­ne­st skre­vet, at Re­al Madrids ikon, Iker Ca­sil­las, bli­ver Ar­se­nals nye må­l­mand. I STE­DET FOR Ca­sil­las ven­tes det, at Re­al Madrid langt om læn­ge vil få held til at snup­pe David de Gea fra Man­che­ster Uni­ted, som li­ge nu har et godt øje til Hu­go Ll­o­ris fra Tot­ten­ham. SÅ DER ER godt gang i må­l­mand­ska­ba­len.

FC Nür­n­berg har sik­ret sig FC Kø­ben­havns island­ske midt­ba­ne­spil­ler, Rurik Gisla­son ( th.). Han nå­e­de sam­let at spil­le 95 kam­pe for ’ Lø­ver­ne’, hvor han kom til fra OB i 2012. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.