GISLA­SON TIL TYS­KLAND

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SALG Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

FC Kø­ben­havns midt­ba­ne­spil­ler Rurik Gisla­son skif­ter til FC Nür­n­berg i 2. Bun­des­liga.

Ty­sker­ne har købt ham fri af kon­trak­ten med kø­ben­hav­ner­ne, der dog ik­ke vil op­ly­se pri­sen.

I alt har islæn­din­gen spil­let 95 kam­pe for FCK, si­den han kom til klub­ben fra OB i 2012.

» Jeg har haft en fan­ta­stisk god tid i klub­ben og i Kø­ben­havn. Jeg har væ­ret med til at spil­le sto­re kam­pe og vin­de tro­fæ­er. Jeg vil ger­ne tak­ke al­le fan­se­ne og klub­ben for vo­res go­de tid sam­men, hvor jeg al­tid har følt mig vel­kom­men og værds­at. Nu glæ­der jeg mig til at prø­ve kræft er med et stort fod­bold­land, men jeg vil helt sik­kert al­tid se til­ba­ge på min tid her med glæ­de, « si­ger Rurik Gisla­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.