Vi­dun­der­dreng på vej til Skot­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ TRODS AF

ryg­ter om et ud­lån til Ma­la­ga, Vil­lar­re­al el­ler Re­al Be­tis ser det ud til, at Re­al Madrids 16- åri­ge nor­ske vi­dun­der­dreng, Martin Øde­gaard, for­la­der Spa­ni­en og hav­ner i den skot­ske mester­klub, Cel­tic. Det skri­ver AS.

den un­ge midt­ba­ne­spil­ler med sin tid­li­ge­re træ­ner Ron­ny Deila, og han får sta­dig mu­lig­hed for eu­ro­pæ­isk fod­bold, da Cel­tic er sik­ret ad­gang til Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen.

I CEL­TIC GENFORENES FOR­IN­DEN KAN ØDE­GAARD gø­re re­k­la­me for sig selv på en Re­al Madrid- tur­né i Ki­na og Au­stra­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.