1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­ge­ri­a­ner­ne over­ra­ske­de po­si­tivt ved at hen­te 3- 3 mod Sve­ri­ge i åb­nings­kam­pen i en aff ære, hvor an­grebs­spil­le­de strå­le­de, men hvor for­svars­spil­let og­så var dit­to tvivl­s­omt. Der­for lug­ter det af ren­dyr­ket, off en­siv fod­bold i op­gø­ret mod Au­stra­li­en, hvor beg­ge hold skal bru­ge tre po­int for at stå for­del­ag­tigt i kam­pen om at gå vi­de­re som tre­er fra pulj­en. Au­stra­li­er­ne tab­te 1- 3 til USA i en kamp, hvor an­gre­bet så gan­ske po­tent ud, så det bør bli­ve til mål fra beg­ge si­der i aft en. Der­fra er der me­get kort til mindst tre scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.