3,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne i den grad godt lig­ne uaf­gjort i den­ne kamp. Eft er Bos­ni­ens elen­di­ge start i pulj­en, kan de to mand­ska­ber spil­le sig selv i en sær­de­les gun­stig po­si­tion i for­hold til at kom­me til EM med uaf­gjort hér. Den om­vend­te kamp i Bruxelles end­te uden mål, og i det he­le ta­get har Wa­les vist sig som et svært hold at sco­re på og har i spe­ci­elt Ga­reth Ba­le et sær­de­les far­ligt hold i om­stil­lings­fa­sen, hvor­for selv Bel­gi­en vil pas­se på med at gi­ve wa­li­ser­ne for me­get ba­grum. Med tan­ke på, hvor godt Bel­gi­en le­ver med uaf­gjort, skal od­ds på kryd­set væ­re for højt.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.