1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som an­be­fa­let i dis­se spal­ter sej­re­de Ca­mero­un over Ecu­a­dor i før­ste kamp fra Grup­pe C, men afri­ka­ner­ne kom­mer på ge­val­digt over­ar­bej­de mod de for­sva­ren­de ver­dens­me­stre fra Ja­pan. Ja­pa­ner­ne slog Jor­dan med 12- 0 ved de asi­a­ti­ske mester­ska­ber - et Jor­dan- hold, som lig­ger én plads bag­ved Ca­mero­un på ver­dens­rang­li­sten. De væv­re ja­pa­ne­re kom­mer til at ha­ve tem­me­lig let spil mod de no­get tun­ge­re afri­kan­ske kvin­der, så her kan det sag­tens en­de med en grim snit­ter til Ca­mero­un. Ny­de­ligt od­ds på over­le­gen ja­pansk sejr.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( Asi­an Hcp. - 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.