Tid­li­ge­re Su­per­lig­a­spil­ler er død

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DØDS­FALD

Jo­han Lyng­holm

Den man­ge­åri­ge FC Fre­de­ri­cia- an­fø­rer og tid­li­ge­re Su­per­liga- spil­ler for Es­b­jerg, Bri­an Fak­kenor, er af­gå­et ved dø­den ef­ter et læn­ge­re syg­doms­for­løb. Det med­del­er 1. di­vi­sions­klub­ben FC Fre­de­ri­cia på sin hjem­mesi­de. Bri­an Fak­kenor dø­de i for­gårs, ons­dag 10. ju­ni.

Han Fak­kenor til­brag­te det me­ste af kar­ri­e­ren i Fre­de­ri­cia, for hvem han spil­le­de i pe­ri­o­den 20012010.

I sæ­so­nen 1999- 2000 spil­le­de han Su­per­liga- fod­bold for Es­b­jerg.

Bidt af en sko­v­fl åt

I 2011 blev Bri­an Fak­kenor bidt af en sko­v­fl åt, og si­den har den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler kæm­pet en hård og ubarm­b­jer­tig kamp mod den al­vor­li­ge syg­dom, bor­re­lia.

For to år si­den skrev hans sø­ster på hjem­mesi­den ca­re­ma­ker. dk:

» Han er nu så syg at han in­gen kræft er/ mus­k­ler har i si­ne hæn­der/ ar­me og lår. Han har svært ved at spi­se og gå selv. Hans ko­ne er ble­vet hans per­son­li­ge hjæl­per... «

I FC Fre­de­ri­cia sør­ger man over ta­bet af en va­ske­æg­te klub­mand.

» ’ Fak­ke’ var på man­ge må­der ind­be­gre­bet af FC Fre­de­ri­cia. Han kom til klub­ben i 2001 og var med he­le vej­en fra de gla­de ama­tør­da­ge til ind­vi­el­sen af det nye sta­dion og slut­te­de i FCF i 2010.

’ Fak­ke’ var vel­lidt og respek­te­ret af al­le i klub­ben og var et helt na­tur­ligt valg som an­fø­rer gen­nem man­ge år. ’ Fak­ke’ var en am­bi­tiøs og hård­t­ar­bej­den­de fod­bold­spil­ler, som stil­le­de krav til klub og med­spil­le­re, men som al­drig tab­te respek­ten for de men­ne­sker, han hav­de med at gø­re, « står der på FC Fre­de­ri­ci­as hjem­mesi­de.

Bri­an Fak­kenor blev kun 41 år gam­mel. Han eft er­la­der sig sin ko­ne Camilla og par­rets to børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.