Tø­sed­ren­ge på TV2

BT - - DEBAT -

TV2 har der­med end­nu en gang be­vist, at bli­ver Løk­ke til­stræk­ke­ligt og plud­se­ligt ra­sen­de, så kry­ber de i et mu­se­hul og si­ger nær­mest und­skyld. (...) Ét er at Lars Løk­ke med mel­lem­rum ry­ger op i det rø­de felt. (..) Et an­det er, at det er uac­cep­ta­belt, at folk, der pas­ser de­res ar­bej­de i me­di­er­ne, skal ri­si­ke­re at bli­ve me­jet ver­balt ned af en hårdt­slå­en­de top­po­li­ti­ker.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.