Al­ter­na­ti­vet

BT - - DEBAT -

Al­ter­na­ti­vet har ud­vik­let sig til et akut re­fu­gi­um for væl­ge­re i den kre­a­ti­ve klas­se, som hver­ken fø­ler sig rø­de el­ler blå, men lis­som ba­re ger­ne vil ha­ve en bed­re ver­den. Så stem­mer man på Al­ter­na­ti­vet, for så har man det bed­re. I hvert fald med sig selv. Hvil­ket net­op er pro­ble­met. For in­gen vil re­elt få det bed­re, hvis Al­ter­na­ti­vet en dag op­nå­e­de fl er­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.