Da­gens me­nings­må­ling

BT - - NYHEDER -

Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter er det væg­te­de gen­nem­snit af fle­re in­sti­tut­ters må­lin­ger. Læs me­re om me­nings­må­lin­gen: www. po­li­ti­ko. dk/ ba­ro­me­te­ret

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) holdt i går åb­nings­ta­len ved Fol­ke­mø­det på Born­holm. Årets mø­de er hæm­met af, at det fal­der sam­men med fol­ke­tings­val­get. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.