’’

BT - - NYHEDER -

Valg­kam­pen hand­ler kun om mid­delklas­sen, men slet ik­ke om de men­ne­sker, der le­ver på bun­den af sam­fun­det. Der er en slags borg­fred på Bor­gen om, at vi slet ik­ke snak­ker om de so­ci­alt ud­sat­te

Cliff Kalt­oft, se­kre­ta­ri­ats­chef for Lands­for­e­nin­gen af Væ­re­ste­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.