To mænd ført bort i hånd­jern

Og­så en kvin­de er til­ba­ge­holdt

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk Kil­der: Expres­sen og Af­ton­bla­det

TIL­BA­GE­HOLDT

To mænd og en kvin­de blev i går af­tes til­ba­ge­holdt af det sven­ske po­li­ti i sa­gen om 17- åri­ge sven­ske Lisa Holms for­svin­den. Det skri­ver Af­ton­bla­det.

Po­li­ti­et har iføl­ge avi­sen af­spær­ret en vil­la i nær­he­den af den café, hvor den un­ge kvin­de ar­bej­der. Til­ba­ge­hol­del­sen fandt sted ved 20- ti­den i en æl­dre mur­stensvil­la, blot nog­le få hund­re­de me­ter fra ca­fe­en.

Iføl­ge den sven­ske avis Expres­sen hav­de po­li­ti­et par- ke­ret en mi­ni­bus på ste­det, før po­li­ti­et før­te to mænd væk der­fra kort ef­ter klok­ken 20. Beg­ge per­so­ner var iført hånd­jern.

Om­kring klok­ken 20.18 gik po­li­ti­et ind i den æl­dre mur­stens­byg­ning, hvor de med vold måt­te fø­re to mænd ud.

Kørt væk

Der­ef­ter før­te po­li­ti­et end­nu en per­son ud, en kvin­de. Kvin­den blev dog til­ba­ge­holdt på en lidt ven­li­ge­re fa­con, for­tæl­ler Expres­sens fo­to­graf på ste­det Alex Ljung­da­hl.

De tre per­so­ner blev ef­ter­føl­gen­de kørt væk i po­li­ti­bi­ler.

Po­li­tiets tals­mand Ul­la Bre­hm be­kræf­ter over for Da­gens Nyhe­ter, at per­so­ner­ne nu skal af­hø­res af po­li­ti­et.

» Vi ta­ger dem med ind, ef­ter der blev gjort et fund ( i sa­gen, red.) fre­dag ef­ter­mid­dag, « ud­ta­ler hun.

Om­rå­de af­spær­ret

Hun ud­dy­ber, at de til­ba­ge­hold­te blot er bragt ind til for­hør i Lid­köping. De tre til­ba­ge­hold­te har der­for hver­ken sta­tus som mistænk­te el­ler sig­te­de i sa­gen.

Iføl­ge Expres­sen har po­li­ti­et ef­ter­føl­gen­de af­spær­ret om­rå­det om­kring hu­set, mens uni­for­me­re­de po­li­ti­be­tjen­te har ta­get op­stil­ling rundt om hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.