BT- REPOR­TER FOR EN DAG

BT - - NYHEDER -

Hvad er den go­de hi­sto­rie fra Fol­ke­mø­det på Born­holm?

SI­MON EMIL AM­MITZBØLL

Po­li­tisk post:

I Fol­ke­tin­get si­den: Ud­dan­nel­se:

Al­der: Me­di­e­for­brug:

PIA OL­SEN DYHR

Po­li­tisk post:

I Fol­ke­tin­get si­den: Ud­dan­nel­se: Al­der: Me­di­e­for­brug:

Det lo­ka­le håb Jep­pe Bruus var i går repor­ter for en dag. Her ses han sam­men med tid­li­ge­re for­mand for so­ci­al­rå­d­gi­ver­ne Bet­ti­na Post.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.