’’

BT - - NYHEDER - Pia Ol­sen Dyhr, SF

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hol­der til ved brand­sta­tio­nen i Al­lin­ge. Der er og­så hårdt brug for at få sluk­ket il­de­bran­den ef­ter de bor­ger­li­ges dag­pen­gere­form

re­de­de me­ter væk og lyt­te­de til no­get pop- mu­sik. Det er så det ene­ste, de lyt­ter til. Ik­ke de man­ge, som er ramt af re­for­men.

Til trods for at der kun er det par hund­re­de me­ter over til De Ra­di­ka­les telt, så vir­ker det nog­le gan­ge som om, at der er me­get, me­get langt til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.