IRAK

BT - - NYHEDER -

Sad­dam Hus­se­ins man­ge­åri­ge rå­d­gi­ver og vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster Ta­riq Aziz ( fo­to) dø­de i sid­ste uge eft er 12 år bag trem­mer. Fa­mi­li­en kun­ne dog ik­ke be­gra­ve ham, for da ki­sten med li­get af Ta­riq Aziz skul­le fl yves fra Irak til be­gra­vel­sen i Jor­dan, blev den stjå­let. Og først eft er fl ere da­ge, hvor in­gen vid­ste, hvem der hav­de stjå­let ki­sten og hvor den var, er bå­de ki­sten og li­get fun­det igen. Det op­ly­ser Aziz’ fa­mi­lies ad­vo­kat til Al Ja­ze­e­ra. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.