’’ Ra­chel har øn­sket at væ­re no­gen, hun ik­ke er. Hun har valgt ik­ke ba­re at væ­re sig selv, men at præ­sen­te­re sig selv som en af­ro- ame­ri­kansk kvin­de el­ler mu­lat. Og det er sim­pelt­hen ik­ke sandt

BT - - NYHEDER - Rut­han­ne Do­lezal, mor til Ra­chel

Tors­dag stod hen­des for­æl­dre frem og hæv­de­de, at Ra­chel Do­lezal hav­de bed­ra­get folk.

Tysk og tjek­kisk bag­grund

For­æl­dre­ne Rut­han­ne og Lar­ry Do­lezal har for­talt til det ame­ri­kan­ske lo­ka­le me­die Krem 2 News, at de vil ha­ve, at folk skal ken­de sandheden, sen i 2004 at iden­ti­fi­ce­re sig an­der­le­des. Hun be­gynd­te at hæv­de at væ­re mu­lat og der­med del­vis af­ro- ame­ri­kansk.

For­æl­dre­ne for­tal­te, at de hav­de be­mær­ket hen­des æn­dring i ud­se­en­de, men ved ik­ke, hvor­dan hun gjor­de det.

» Ra­chel har øn­sket at væ­re no­gen, hun ik­ke er. Hun har valgt ik­ke ba­re at væ­re sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.