Rab­len­de ti­me med Se­att­les føl­som­me bis­ser

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

ANMELDELSE

De­ath Cab For Cu­ties BLUE STAGE, FRE­DAG **** **

Med den in­ti­me bis­se­streg ’ Tran­sat­lan­cism’ hæn­gen­de i ører­ne, på vej væk fra Nort­hSi­des blå sce­ne, er det svært ik­ke at smi­le huldsa­ligt.

Se­att­le in­di­ero­ck­ban­det De­ath Cab For Cu­ties’ ab­so­lut fi ne­ste øje­blik un­der den ti­melan­ge kon­cert den­ne fre­dag. Hyp­no­tisk in­die cres­cen­do- rock når det er bedst. Med fø­lel­sen hæn­gen­de uden på for­san­ger Ben Gi­b­bards ter­ne­de Se­att­leskjor- te og pul­sen holdt stramt i ave af trom­mesla­ger Ja­son McGe­ers stor­trom­me og to gu­i­ta­ri­ster med klas­si­ske, stram­me ak­kord­løb. Og så oven­på det mindst li­ge så in­si­ste­ren­de ’ Soul Me­ets Bo­dy’.

Si­den be­gyn­del­sen i 1997 har ban­det - de tre først­nævn­te - ud­vik­let sig fra ren un­der­grund til en me­re main­stream- ret­ning uden på no­gen må­de at få det sto­re kom­merci­el­le gen­nem­brud. Sta­dig med ’ Tran­sat­lan­cism’ i ører­ne tæn­ker jeg, at hvor De­ath Cab For Cu­ties på pla­de har ud­vik­let sig til et in­di­epop­band med ro­ck­ten­den­ser, er de li­ve et in­di­ero­ck­band med po­p­ten­den­ser.

En ener­gisk ti­me med rab­lero­ck. Og go­de san­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.