Kry­dret gril­l­kød kræ­ver sin vin

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

TIL GRILL- KØ­DET Tim Vol­ler­s­lev Kry­dret gril­l­kød – oft e med bar­beque- ma­ri­na­de – kræ­ver sin vin. Ger­ne bå­de saf­tig, kraft ig, kry­dret og med lidt sød­me, der mat­cher kryd­de­ri­er­ne. Sød­me fi ndes oft e i vi­ne, som har få­et me­get sol, el­ler som er frem­stil­let af dru­er, der er tør­re­de - ek­sem­pel­vis ama­ro­ne, ri­pas­so, ap­pas­si­men­to el­ler lig­nen­de.

Gril­ler man f. eks. et godt styk­ke ok­se­kød, så må vi­nen be­stemt og­så ger­ne – ud over saft og kraft – ha­ve ka­rak­ter, hvil­ket oft e vil si­ge væ­re lidt dy­re­re.

Men der er og­så en an­den mu­lig­hed: Til grill­pøl­ser, re­vels­ben m. m. i kry­dret ma­ri­na­de er et godt al­ter­na­tiv til en god gyl­den el­ler mørk, stærk øl.

Kraft ig rød­vin sma­ger bedst lidt kølig. Der­for er det en rig­tig god idé at op­be­va­re rød­vi­nen i kø­le­ska­bet og først hen­te den, når kø­det læg­ges på gril­len. På en lun som­mer­aft en når rød­vi­nen hur­tigt op på de øn­ske­de ca. 17 gra­der. Kom­men­tar: Fyl­dig og saf­tig rød­vin, læk­ker, lang, tæt smag af mod­ne, rø­de bær, lidt ro­sin­sød­me fra tør­re dru­er, ur­ter, toast og kryd­de­ri­er. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 17 gr. til pas­ta m. kry­dret sau­ce og kraf­ti­ge, kry­dre­de ret­ter. Pris: Kr. 99,75. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 24+ 25 pr. fl. kr. 59,75. For­hand­ler:

Vel­eg­net til:

Skjold Bur­ne Vin­han­del tlf. 4345 1422. www. skjold- bur­ne. dk

Me­di­um kry­dret, saf­tig og be­ha­ge­ligt kraf­tig rød­vin, flot, lang smag af kir­se­bær, syl­te­de brom­bær, kryd­der­ri­er, la­krids og ur­ter.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 17 gr. til me­di­um kraf­ti­ge gril­l­ret­ter.

Kr. 99,95. Til­bud uge 24+ 25 pr. fl. kr. 69,95.

Op­be­var rød­vi­nen i kø­le­skab og hent den først, når kø­det læg­ges på gril­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.