2,6 mio. kro­ner til Bør­ne­can­cer­fon­den

BT - - BILER -

2014 var et re­kordår, da Sport­scar Event do­ne­re­de knap to mil­li­o­ner kro­ner til Bør­ne­can­cer­fon­den og et par an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, der og­så hjæl­per kræft­sy­ge børn. Men ef­ter to da­ge i år – 31. maj på Sjæl­lands­rin­gen og 6. ju­ni på Jyl­lands­rin­gen – er den nye re­kord 2,6 mio. kr. Bag Sport­scar Event står en stri­be eje­re af su­per­sport­s­vog­ne, og de gi­ver be­ta­len­de pu­bli­kum en lyn­hur­tig tur i pas­sa­ger­sæ­det. Og det sy­nes man­ge men­ne­sker ger­ne, at de vil væ­re med til at støt­te – de får en op­le­vel­se for li­vet, og pen­ge­ne går til et godt for­mål. Sport­scar Event kø­rer og­så ved Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix 1.- 2. au­gust, hvor der sam­les pen­ge ind til » Ra­ce for Ri­get « . mor­ten

Fem af BT’s læ­se­re vandt en tur i den­ne Chevro­let Ca­ma­ro på Sjæl­lands­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.