Ny ba­by- Fer­ra­ri med seks cy­lin­dre

BT - - BILER - Di­no 246 GT hav­de seks cy­lin­dre.

Fer­ra­ri Di­no er til­ba­ge – det kun­ne man i hvert fald tro, når man ser bil­le­det her­over. Men helt for­kert er det ik­ke. For Fer­ra­ri sy­nes på vej med en nu­ti­dig Di­no med seks cy­lin­dre, og seks cy­lin­dre var præ­cis, hvad ek­sem­pel­vis Di­no 246 GT, pro­du­ce­ret fra 1969 til 1974, hav­de. Mo­to­ren op­træ­der al­le­re­de i fle­re Ma­se­ra­ti- mo­del­ler og ven­tes og­så at fin­de vej til Al­fa. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.