Æl­ger tungt

BT - - BILER -

LØR­DAG 13. JU­NI 2015 tet med en blan­ding af gam­le bil­li­ge mo­del­ler og ny­e­re me­re højt pris­sat­te mo­del­ler.

» Bi­ler, der sæl­ges man­ge af, er ret for­ud­si­ge­li­ge i for­hold til pris og la­ger­tid, så de vil ty­pisk væ­re midt i fel­tet, hvad la­ger­ti­der an­går. Det er ik­ke ud­tryk for, at de er svært om­sæt­te­li­ge. Sna­re­re at det er go­de va­rer, som sæl­ger­ne er tryg­ge ved.

I den an­den en­de af salgs­sta­ti­stik­ker­ne teg­ner der sig li­ge som for de små bi­lers ved­kom­men­de et klart bil­le­de af, at liebha­ve­ri og livsstil er van­ske­lig at få solgt i en fart, « si­ger di­rek­tør, ci­vil­ing. Claus Wal­sted By­boe fra Bilt­or­vet. dk.

Bund­prop­pen blandt kom­pakt­bi­ler­ne er ca­bri­o­le­ten Opel Ca­sca­da med 125 gen­nem­snits­li­ge salgs­da­ge. Hos de sto­re bi­ler er VW CC med ge­nem­snits­ligt 126 salgs­da­ge ag­ter­lan­ter­ne. Det er li­ge­le­des en livs­stils­bil.

Der er kun tre el­bi­ler/ op­lad­nings­hy­bri­der med i sta­ti­stik­ken, og de lig­ger me­get langt ne­de med 98 da­ge for en Re­nault Flu­en­ce, 104 da­ge for en Nis­san Le­af og 112 da­ge for en Toy­o­ta Pri­us. Me­re spe­ci­el­be­to­ne­de bi­ler som f. eks. Le­xus, Ci­tro­en DS5 og DS4 ta­ger det og­så lang tid at sæl­ge.

I de to ske­ma­er kan du se, hvor lang tid det ta­ger at sæl­ge 82 for­skel­li­ge bil­mo­del­ler fra den lil­le og den sto­re mel­lem­klas­se.

125 da­ge. Opel Ca­sca­da er den langs­omst sæl­gen­de kom­pakt­bil.

126 da­ge. VW CC er den langs­omst sæl­gen­de sto­re mel­lem­klas­se­bil.

98 da­ge. Re­nault Flu­en­ce er hur­tigst sæl­gen­de el­bil uden for de små bil­klas­ser.

56 da­ge. Peu­geot 405 er hur­tigst sæl­gen­de sto­re mel­lem­klas­se­bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.