In­gen ny Mussis

BT - - SPORTEN -

Sidst kø­ben­hav­ner­ne hand­le­de ind i Sy­da­me­ri­ka, end­te det som en stor fi asko, men så­dan går det ik­ke den­ne gang, ly­der det fra Sol­bak­ken. San­tan­der er hen­tet ( for­ud­sat at han be­står læ­ge­tjek­ket) i klub­ben Gu­a­ra­ni fra hjem­lan­det, og der­med er FCK og ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken gå­et på rov på de kan­ter, hvor man i ja­nu­ar 2014 smed 15 mil­li­o­ner kro­ner ef­ter en vis ar­gen­ti­ner ved navn Fran­co Mussis. Han fi k blot én søl­le første­holdskamp,

in­den han først blev ud­le­jet og si­den solgt med præ­di­ka­tet ’ fl op’ klæ­ben­de til sig.

Stå­le Sol­bak­ken, Fran­co Mussis, som og­så blev hen­tet i sy­da­me­ri­kansk fod­bold, lyk­ke­des det jer ik­ke at få in­te­gre­ret. Hvor­dan sik­rer I jer, at det sam­me ik­ke sker igen?

» Det hav­de ik­ke no­get med in­te­gra­tion at gø­re. Mussis blev godt in­te­gre­ret, men det hjæl­per ik­ke at bli­ve in­te­gre­ret, hvis du ik­ke kan lø­be. De er for­skel­li­ge ty­per, og vi har haft en god snak med ham og hans fa­mi­lie og man­ge rundt om ham. Så vi hå­ber og tror, det går godt. Mussis faldt godt til i grup­pen, men han mis­lyk­ke­des på den fy­si­ske del. Han var ik­ke klar fy­sisk, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken til BT. jo­hp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.