’’

BT - - SPORTEN - Vi­cen­zo Ni­ba­li

Helt ær­ligt, var jeg me­re på ud­kig ef­ter en eta­pe­sejr end fø­rer­trøj­en

Det var et an­greb, ik­ke man­ge hav­de set kom­me. Da slet ik­ke BMC med Tejay van Gar­de­ren i den gu­le fø­rer­trø­je el­ler den dob­bel­te Cri­te­ri­um Dauphiné- vin­der Chris Froo­me og hans el­lers hårdt pum­pe­de Team Sky- mand­skab.

Ty­pisk for en dag, hvor seks bjer­ge skab­te mu­lig­hed for of­fen­siv kør­sel i fransk som­mer­regn, kør­te Ni­ba­li og kum­pa­ner­ne med en stra­te­gi, hvor ang­sten for at ta­be al­drig fik bugt med be­gæ­ret ef­ter at vin­de. Den stærkt be­sat­te of­fen­siv holdt he­le vej­en til mål med Ni­ba­li som en uud­sluk­ke­lig mo­tor, som dog til sidst måt­te stræk­ke ge­vær mod po­rtu­gi­se­ren Rui Cos­ta.

Asta­na- kap­ta­j­nen, der tors­dag måt­te op­gi­ve at føl­ge med de bed­ste, kun­ne kro­ne en stor dags ar­bej­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.