DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 BEG­GE HOLD SCORER I KAM­PEN

På hjem­me­ba­ne i Par­ken skal Mor­ten Ol­sens ud­valg­te i aft en for­sø­ge at spar­ke sig et stort skridt tæt­te­re på EM i Frank­rig i 2016. Med en sejr vil Dan­mark sæt­te Ser­bi­en af én gang for al­le i pulj­en og væ­re en­dog me­get tæt en plads i EM- slut­run­den.

Ik­ke så over­ra­sken­de er de dan­ske Od­dset- spil­le­re hos Dan­ske Spil da og­så over­be­vi­ste om, at det sker. Så­le­des er om­kring 80 pro­cent af al­le ind­skud sat på sejr til Dan­mark - selv om od­dset er 2,15.

Med an­dre ord står Dan­ske Spil til et pænt tab, hvis Dan­mark hen­ter de tre po­int.

» Til­tro­en på Dan­marks lands­hold vir­ker til at væ­re genop­ret­tet, for så sent som i den om­vend­te kamp imod Ser­bi­en i novem­ber må­ned tro­e­de langt un­der halv­de­len af de dan­ske gam­b­le­re på dansk sejr, « si­ger con­tent ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.