2,20

BT - - SPORTEN -

Over­ra­sken­de fl ot pris på po­int til gæ­ster­ne. Kol­ding IF har red­det sig end­nu en sæ­son i 2. di­vi­sion og vir­ker al­le­re­de til nu at se frem imod den kom­men­de sæ­son, idet man i ugens løb har fy­ret træ­ner Boye Ha­be­kost. Mod­stan­der FC Syd­vest er mod­sat hårdt pres­set i bun­den af ræk­ken. Da fl ere af kon­kur­ren­ter­ne har over­kom­me­li­ge mod­stan­de­re på me­nu­en, skal man me­get ger­ne ha­ve po­int i den­ne kamp, og selv om man har Si­mon Ingemann Han­sen i ka­ran­tæ­ne, skal FC Syd­vest ha­ve langt stør­re chan­ce for po­int, end od­dse­ne her vi­ser.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.